Atelier De Ontdekkingsreis

De Pijpewroeter

Geschreven door Wilma de Vlieger-Peperkamp

ISBN 978-90-812650-1-0
Boek met foto’s in kleur
Prijs 17,50 euro, exclusief verzendkosten
bestellen kan via email wilma@pijpewroeter.nlDe Pijpewroeter betekent: de peuter. Het creatieve proces van de peuter, het stimuleren van de creativiteit en het genieten van deze creativiteit. Kortom het is een ontdekkingsreis.

In de Pijpewroeter staat de tekenontwikkeling beschreven van kras tot mensfiguur. Ook staan er diverse schildertechnieken in speciaal beschreven voor peuters. Er is geschreven over kleuren, opvallende tekeningen, kinderen en het tekenen, piramidemethode, leerproces van peuters en tekentherapie.

Ik heb gewerkt met de schildertechnieken uit mijn boek met kinderen die veel bagage bij zich hadden. Kinderen met een sociale, motorische en emotionele achterstand. Kinderen met concentratieproblemen en kinderen met een achterstand in hun spraak en taalontwikkeling. Wat mij is opgevallen tijdens observaties, dat vooral het werken met verf, zand en zaagsel bij kinderen met een sociaal-emotionele achterstand binnen komt. Vaak konden zij niet stoppen met deze techniek van verf, zand en zaagsel, zelfs toen het werk al helemaal geen materiaal meer kon opnemen bleven zij doorgaan. Dat was voor mij geen probleem, want het ging niet om het resultaat maar om het emotionele aspect. Daarmee wil ik aangeven hoe belangrijk het is dat kinderen de kans krijgen om op deze manier onbewust dicht bij zichzelf te komen. Hun lichaamstaal gaf ook duidelijk signalen.

De schildertechnieken in De Pijpewroeter zijn uiteraard voor alle kinderen geschikt, niet alleen voor kinderen die bagage hebben. Als ik een workshop aan volwassenen geef, die eerst de techniek willen ervaren voordat zij deze aan kinderen aan willen bieden, dan zie ik dat er bij volwassenen vaak dezelfde dingen gebeuren als bij de kinderen. Alleen op een ander niveau en in een andere belevingswereld. Daarmee wil ik aangeven dat deze technieken uiteindelijk gebruikt kunnen worden voor alle leeftijden. Tenslotte is elke tekening of elk schilderij een plattegrond van het onbewuste of bewuste van de mens.